YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 57 VBT Toán 1 tập 1

Giải bài 3 trang 57 VBT Toán 1 tập 1

Tính:

8 – 4 – 2 = … 4 + 3 + 1 = … 2 + 6 – 5 = … 8 + 0 – 5 = …
8 – 6 + 3 = … 5 + 1 + 2 = … 7 – 3 + 4 = … 3 + 3 – 4 = …
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

8 – 4 – 2 = 2 4 + 3 + 1 = 8 2 + 6 – 5 = 3 8 + 0 – 5 = 3
8 – 6 + 3 = 5 5 + 1 + 2 = 8 7 – 3 + 4 = 8 3 + 3 – 4 = 2

-- Mod Toán 1 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 57 VBT Toán 1 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF