ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 67 VBT Toán 1 tập 1

Giải bài 1 trang 67 VBT Toán 1 tập 1

Tính:

8 + 2 = … 9 + 1 = … 7 + 3 = … 5 + 5 = …
2 + 8 = … 1 + 9 = … 10 – 3 = … 10 – 5 = …
10 – 8 = … 10 – 9 = … 4 + 6 = … 10 + 0 = …
10 – 2 = … 10 – 1 = … 10 – 6 = … 10 – 0 = …
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 7 + 3 = 10 5 + 5 = 10
2 + 8 = 10 1 + 9 = 10 10 – 3 = 7 10 – 5 = 5
10 – 8 = 2 10 – 9 = 1 4 + 6 = 10 10 + 0 = 10
10 – 2 = 8 10 – 1 = 9 10 – 6 = 4 10 – 0 = 10

 

-- Mod Toán 1 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 67 VBT Toán 1 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1