ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 66 VBT Toán 1 tập 1

Giải bài 1 trang 66 VBT Toán 1 tập 1

Tính:

a)

5 + 5 = … 6 + 4 = …
3 + 5 = … 9 – 2 = …
7 + 2 = … 6 – 4 = …
8 + 1 = … 9 – 1 = …
10 – 4 = … 4 + 6 = …

b)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)

5 + 5 = 10     6 + 4 = 10
3 + 5 = 8 9 – 2 = 7
7 + 2 = 9 6 – 4 = 2
8 + 1 = 9 9 – 1 = 8
10 – 4 = 6 4 + 6 = 10

b)

 

-- Mod Toán 1 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 66 VBT Toán 1 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1