YOMEDIA
ZUNIA12

Vận dụng trang 13 SGK Tin học 6 Cánh Diều

Vận dụng trang 13 SGK Tin học 6 Cánh Diều

Em hãy vẽ hình mô tả các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hướng dẫn giải

Vận dụng các kiến thức đã học ở cấp tiểu học và Hình 1 trang 9

Lời giải chi tiết

Các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính là:

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Vận dụng trang 13 SGK Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF