YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập A17 trang 8 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập A17 trang 8 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong các cụm từ: tính toán, thu nhận thông tin hình ảnh, thu nhận thông tin âm thanh, thu nhận thông tin mùi vị, xử lí thông tin, truyền tin, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật. Những cụm từ nào thích hợp để điền vào chỗ chấm (...) ở mỗi câu sau đây?

1) Máy tính có thể... nhanh hơn con người.

2) Máy tính chưa thể... thay cho con người.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 17

Hướng dẫn giải

Vận dụng kiến thức bài: “Máy tính trong hoạt động thông tin” đề hoàn thành.

Lời giải chi tiết

Những cụm từ thích hợp cần điền là:

1) tính toán, thu nhận thông tin hình ảnh, thu nhận thông tin âm thanh, xử lí thông tin, truyền tin.

2) thu nhận thông tin mùi vị, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập A17 trang 8 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF