YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin 6 Cánh Diều Bài 9: Thực hành về mạng máy tính

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
  • C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính
  • D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
  • A. Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet
  • B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
  • C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP
  • D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ
  • A. Là mạng lớn nhất trên thế giới
  • B. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất
  • C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
  • D. Là mạng có hàng triệu máy chủ
  • A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp
  • B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)
  • C. Sử dụng modem qua đường điện thoại
  • D. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet
  • A. Technology Central Processing / Intel Pentium
  • B. Technology Central Processing/ Internet Protocol
  • C. Transmisson Control Protocol/Internet Protocol
  • D. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm
  • A. sử dụng cáp quang 
  • B. sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại
  • C. sử dụng đường truyền vô tuyến
  • D.  Cả A, B, C
  • A. tập hợp các máy tính
  • B. mạng INTERNET
  • C. mạng LAN
  • D. tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông.
  • A. Bộ Hub
  • B. Máy tính
  • C. Cáp truyền thông
  • D. Tất cả các thiết bị trên
  • A. Mạng LAN
  • B. Tập hợp các máy tính
  • C. Mạng internet
  • D. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân theo một quy ước truyền thông.
  • A. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.
  • B. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bằng giao thức TCP/IP và chúng có thể trao đổi dữ liệu, dùng chung thiết bị và chia sẻ tài nguyên
  • C. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bằng các thiết bị mạng sao cho hai máy bất kỳ có thể giao tiếp được với nhau
  • D. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF