ON
ADMICRO
VIDEO

Tuần 21 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân - Tiếng Việt 5


Thông qua bài giảng Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân, giúp các em biết ghép từ công dân với những từ khác để tạo thành những cụm từ có nghĩa. Đồng thời, dựa vào những kiến thức đã được học để viết một đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 28, sgk Tiếng Việt lớp 5): Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa: nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự.

Gợi ý:

 • Nghĩa vụ công dân              
 • Quyền công dân
 • Ý thức công dân
 • Bổn phận công dân 
 • Trách nhiệm công dân
 • Công dân gương mẫu
 • Công dân danh dự
 • Danh dự công dân

Câu 2 (trang 28, sgk Tiếng Việt lớp 5): Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B:

A B
Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi. Nghĩa vụ công dân
Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. Quyền công dân
Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác. Ý thức công dân

Gợi ý:

A B
Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Quyền công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. Ý thức công dân
Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác. Nghĩa vụ công dân

Câu 3 (trang 28, sgk Tiếng Việt lớp 5): Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Gợi ý:

 • Tổ quốc là nơi ta sinh ra và lớn lên. Tổ quốc cũng là cơ đồ do tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta dày công vun đắp từ bao đời nay. Mỗi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mỗi một tấc đất, ngọn sóng, vùng trời thuộc về chúng ta. Như Bác Hồ đã từng nói: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước/Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." "Giữ lấy nước" nhất định là việc mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác, làm thế nào cho xứng đáng với Tổ tiên, với các Vua Hùng đã có công dựng nước.
 • Thông qua bài học Luyện từ và câu: Công dân, các em cần nắm được những nội dung sau:
  • Biết ghép từ công dân với những từ khác để tạo thành những cụm từ có nghĩa.
  • Biết viết một đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm 

bài giảng Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia để có bước chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo.

 

AMBIENT
1=>1