YOMEDIA

Tuần 26 - Chính tả Nghe - viết: Rước đèn ông sao - Tiếng Việt 3


Bài giảng Chính tả Nghe - viết: Rước đèn ông sao sẽ giúp các em nghe viết đúng và đẹp. Đồng thời, các em cũng sẽ biết cách vận dụng những kiến thức đã học để làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt r/d/gi, ên/ênh.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết Rước đèn ông sao

 • Từ khó
  • Tết Trung thu, Tâm, khía, nải chuối ngự, nom.

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Rước đèn ông sao

Câu 1 (SGK trang 63, Tiếng Việt 3): Nghe - viết: Rước đèn ông sao (từ đầu đến nom rất vui mắt.)

Câu 2 (SGK trang 63, Tiếng Việt 3):

a) Tìm và viết tiếp vào vở tên các đồ vật, con vật:

Bắt đầu bằng r Bắt đầu bằng d Bắt đầu bằng gi
rổ,... dế,...

giường,...

Gợi ý:

Bắt đầu bằng r Bắt đầu bằng d Bắt đầu bằng gi
rổ, rá, rắn, rết,... dao, dĩa, dê, dùi, dép, dế, ...

giường, giày, giá sách, giấy,...

b) Viết vào vở những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh:

Âm đầu b đ l m r s t
Vần
ên   đến          
ênh     lệnh        

Gợi ý:

Âm đầu b đ l m r s t
Vần
ên bến đến lên mến rên sên tên
ênh bênh đênh lệnh mênh rềnh sênh tênh
 • Thông qua bài giảng Chính tả: Nghe - viết: Rước đèn ông sao, các em cần nắm được:
  • Kiến thức - kĩ năng
   • Nghe - viết đúng, trình bày đúng và sạch sẽ.
   • Làm đúng BT 2: tìm các từ có chứa r/d/gi hoặc ên/ênh. 
  • Thái độ
   • Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
 • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Tập làm văn: Kể về một ngày hội cho tiết học sau.

 

YOMEDIA