ADMICRO

Tuần 31 - Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh - Tiếng Việt 3


Qua bài giảng Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh, giúp các em nghe - viết đúng, đẹp. Đồng thời, bài giảng còn hỗ trợ kiến thức, kĩ năng cho các em làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt r/d, gi, dấu hỏi/dấu ngã.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết Bác sĩ Y-éc-xanh

 • Từ khó
  • trái đất, bổn phận, Nha Trang.

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bác sĩ Y-éc-xanh

Câu 1 (trang 108 sgk Tiếng Việt 3): Nghe - Viết : Bác sĩ Y-éc-xanh (từ Tuy nhiên, tôi với bà... đến được rộng mở, bình yên.)

Câu 2 (trang 108 sgk Tiếng Việt 3):

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi? Giải câu đố.

...áng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa ...ừng xanh

Đã về bên cửa ...ung mành leng keng. 

(Là gì ?) 

TRẦN LIÊN NGUYỄN

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

Giọt gì từ biên, từ sông

Bay lên lơ lưng mênh mông lưng trời

Coi tiên thơ thân rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

(Là gì ?) 

TRẦN LIÊN NGUYỄN

Gợi ý:

a) 

Dáng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa rừng xanh

Đã về bên cửa rung mành leng keng. 

TRẦN LIÊN NGUYỄN

b) 

Giọt gì từ biển, từ sông

Bay lên lơ lửng mênh mông lưng trời

Cõi tiên thơ thẩn rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

TRẦN LIÊN NGUYỄN

Câu 3 (trang 108 sgk Tiếng Việt 3): Viết lời giải đố em vừa tìm được ở bài tập 2.

Gợi ý:

a) Đó là ngọn gió.

b) Đó là mưa.

 • Thông qua bài giảng Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh, các em cần nắm được:
  • Kiến thức - kĩ năng
   • Nghe - viết đúng, trình bày đúng và sạch sẽ.
   • Làm đúng các BT 2, 3: phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã.
  • Thái độ
   • Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
 • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Tập đọc: Bài hát trồng cây cho tiết học sau.

 

NONE