Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - Making Arrangements

Mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm Ngữ pháp Language Focus Unit 2 tiếng Anh lớp 8. Hi vọng những bài tập này sẽ giúp các em củng cố kiến thức mới được học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Choose the words or phrases that are not correct in Standard English. 

  Câu 1:

  • A. is
  • B. gets
  • C. because
  • D. doesn't
 • Câu 2:

  • A. said
  • B. reach
  • C. in
  • D. after
 • Câu 3:

  • A. you
  • B. spend
  • C. in
  • D. last
 • Câu 4:

  • A. of
  • B. arranges
  • C. into
  • D. of
 • Câu 5:

  • A. day
  • B. are going
  • C. to
  • D. a
 • Choose the best answer

  Câu 6:

  • A. work
  • B. are working
  • C. works
  • D. worked
 • Câu 7:

  • A. annoyed
  • B. arranged
  • C. arrived
  • D. appeared
 • Câu 8:

  • A. near
  • B. here
  • C. that
  • D. nearby
 • Câu 9:

  • A. leave
  • B. is going to leave
  • C. leaves
  • D. is leaving
 • Câu 10:

  • A. inside
  • B. outside
  • C. insides
  • D. outsides

Được đề xuất cho bạn