• Câu hỏi:

  Every day we are going to the shop to buy a cake.

  • A. day
  • B. are going
  • C. to
  • D. a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  are going ---> go (Every day dùng thì hiện tại đơn)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC