ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Why are you going to spend two weeks in New York last month? 

  • A. you
  • B. spend
  • C. in
  • D. last

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  "be going to" không dùng với "last"

  last --> next

  Đáp án D đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8647

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON