ADMICRO
VIDEO

Reading Unit 8 lớp 6 Going away


Mời các em cùng nhau tham khảo nội dung bài học Reading của Unit 8 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo giúp các em phát triển kĩ năng đọc hiểu về những chuyến đi thư giãn, trải nghiệm khác nhau và cùng nói về sở thích du lịch của bản thân mình.

ADSENSE
YOMEDIA
 
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 8 Lớp 6 Reading Task 1

Read the text and write C (Ciara), M (Martin} or J (Jason) (Đọc văn bản và viết C (Ciara), M (Martin} hoặc J (Jason))

This person ...

1. bought a guidebook last week............

2. isn't going to go away thịs summer ..............

3. has got Vietnamese friends..............

4. is going to have a drink with friends..............

5. is going to explore some caves. ............

6. is going to spend time in an expensive city........

Guide to answer

1. C

2. M

3. J

4. M

5. J

6. C

Tạm dịch

1. Ciara đã mua một cuốn sách hướng dẫn vào tuần trước.

2. Martin sẽ không đi chơi mùa hè này.

3. Jason đã có những người bạn Việt Nam.

4. Martin đi uống nước với bạn bè.

5. Jason sẽ khám phá một số hang động.

6. Ciara sẽ dành thời gian ở một thành phố đắt đỏ.

1.2. Unit 8 Lớp 6 Reading Task 2

Read and listen to the text and write True or False (Đọc và nghe đoạn văn rồi viết True hoặc False)

1. Ciara is going to Paris next week.

2. Martin plans to teach some of his new friends how to play tennis.

3. Jason likes to take amazing photos with his friends.

Guide to answer

1. T   

2. F ( some of my friends are going to learn how to play tennis with the new sports techer)   

3. T

Tạm dịch

1. Ciara sẽ đến Paris vào tuần tới.

2. Martin dự định dạy một số người bạn mới của mình cách chơi quần vợt.

3. Jason thích chụp những bức ảnh tuyệt vời với bạn bè của mình.

1.3. Unit 8 Lớp 6 Reading Task 3

Use a dictionary to check the meanings of the adjectives in blue in the text (Sử dụng từ điển kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh da trời trong văn bản)

Guide to answer

- cool (a): mát mẻ

- expensive (a): đắt đỏ

- boring (a): nhàm chán

- new (a): mới

- magnificent (a): tráng lệ

- awesome (a): tuyệt vời

1.4. Unit 8 Lớp 6 Reading Task 4

Work in groups. Which holiday do you prefer, Ciara's, Martin's or Jason's? Why? Where did you go on your last holiday? What did you do? (Làm việc nhóm. Bạn thích kỳ nghỉ nào hơn, của Ciara, của Martin hay của Jason? Tại sao? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ cuối cùng của bạn? Bạn đã làm gì?)

Guide to answer

- I prefer Ciara's holiday because I never have been to France and other foreign countries as well, I want to have more experiences.

- I went to Nha Trang Beach with my family on my last holiday. I went to the beach, tried some water sports and visited Vinpearl land.

Tạm dịch

- Tôi thích kỳ nghỉ của Ciara hơn vì tôi cũng chưa từng đến Pháp và các quốc gia ngoại quốc khác, tôi muốn có nhiều trải nghiệm hơn.

- Tôi đã đến biển Nha Trang với gia đình vào kỳ nghỉ vừa qua. Tôi đã đi biển, thử một số môn thể thao dưới nước và tham quan Vinpearl Land.

Bài tập minh họa

Write about your last holiday (Viết về kì nghỉ gần đây nhất của bạn)

1. Where did you go on your last holiday?

.................

2. How did you get there?

......................

3. Who did you go with?

.................

4. How long did your holiday last?

...................

5. What did you do?

.......................

Key

(Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

1. I went to Ha Long Bay.

2. I went there by plane.

3. I went to Ha Long Bay with my family.

4. It lasted for one week.

5. I explored the cave, took some photos and ate many delicious food.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và ghi nhớ các từ vựng sau đây:

  • cool (a): mát mẻ
  • expensive (a): đắt đỏ
  • boring (a): nhàm chán
  • new (a): mới
  • magnificent (a): tráng lệ
  • awesome (a): tuyệt vời

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 - Reading chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 6 Chân trời sáng tạo Reading - Đọc hiểu.

Hỏi đáp Reading - Unit 8 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
GETTESTIDFROMLESSION9878=>
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON