Trắc nghiệm Unit 9 tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 9 tiếng Anh lớp 6 để củng cố kiến thức ngữ pháp mới học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

  Câu 1:

  • A. legs
  • B. feet
  • C. hands
  • D. toes
 • Câu 2:

  • A. What
  • B. How
  • C. Who
  • D. Which
 • Câu 3:

  • A. come
  • B. comes
  • C. coming
  • D. is coming
 • Câu 4:

  • A. What
  • B. How
  • C. When
  • D. Where
 • Câu 5:

  • A. She is tall, thin.
  • B. She is tall and thin.
  • C. She is tall or thin
  • D. She is tall but thin.

Được đề xuất cho bạn