Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 - Faces

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 9 tiếng Anh lớp 6 Part B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. gymnast
  • B. engineer
  • C. farmer
  • D. weight lifter
 • Câu 2:

  • A. black
  • B. blue
  • C. gray
  • D. green
 • Câu 3:

  • A. Are
  • B. Is
  • C. Do
  • D. Does
 • Câu 4:

  • A. Who
  • B. What
  • C. How
  • D. Where
 • Câu 5:

  • A. sit
  • B. sits
  • C. siting
  • D. sitting

Được đề xuất cho bạn