ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 - My day

Mời các em tham gia trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 Part A do học247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng

  I listen .... music.

  • A. in
  • B. to
  • C. for
  • D. X
  • A. eat
  • B. has
  • C. have
  • D. take
   
   
  • A. children
  • B. girl
  • C. boy
  • D. student
  • A. do
  • B. don't
  • C. does
  • D. doesn't
  • A. What
  • B. Who
  • C. When 
  • D. How
 

 

 

YOMEDIA
1=>1