ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm tổng hợp Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 - Big or Small?

Sau khi hoàn thành toàn bộ bài học Unit 4: Big or Small? trong chương trình tiếng Anh lớp 6, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm tổng hợp trực tuyến với nội dung xoay quanh bài học này. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1