ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 - My class

Mời các em tham gia trắc nghiệm Unit 4 tiếng Anh lớp 6 Part B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Tìm lỗi sai

  Phong's school is in country.

  • A. Phong's
  • B. school
  • C. is
  • D. country
  • A. Which
  • B. are
  • C. you
  • D. on
   
   
  • A. My
  • B. is
  • C. in
  • D. second
  • A. What
  • B. do
  • C. he
  • D. to
  • A. many
  • B. floors
  • C. does
  • D. has
 

 

 

YOMEDIA
1=>1