ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 6 - My school

Sau khi học xong bài học Unit 2 Part C - My school trong chương trình tiếng Anh lớp 6, mời các em tham gia làm một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức mới được học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Các khẳng định sau là True, False, No Infomation hoặc X Hi. My name is Nam. I'm 12 and I'm a student. I live in a house on Tran Phu Street. My school is on Nguyen Trai Street. This is my classroom. This is a desk. And that's my teacher, Miss Lien. She's twenty-five years old.  

  Nam is a student.

  • A. True
  • B. False
  • C. Not information
  • D. X
  • A. True
  • B. False
  • C. No information
  • D. X
   
   
  • A. True
  • B. False
  • C. No information
  • D. X
  • A. True
  • B. False
  • C. No information
  • D. X
 • Câu 5:

  She is 20.

  • A. True
  • B. False
  • C. No information
  • D. X
 

 

YOMEDIA
1=>1