Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 6 - Ngữ pháp (Grammar)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

HỌC247 giới thiệu đến các em một số câu hỏi trắc nghiệm về những điểm ngữ pháp mới được học giúp các em thực hành và ghi nhớ kiến thức lý thuyết được sâu hơn.

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. a
  • B. an
  • C. one
  • D. my
 • Câu 2:

  • A. I
  • B. me
  • C. she
  • D. her
 • Câu 3:

  • A. Is
  • B. that
  • C. you
  • D. teacher
 • Câu 4:

  • A. It
  • B. is
  • C. an
  • D. waste
 • Câu 5:

  • A. do/lives
  • B. does/live
  • C. do/live
  • D. does/lives
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn