ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 - What are you doing?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Phần A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  They are .... badminton.

  • A. doing
  • B. playing
  • C. going
  • D. walking
  • A. Who
  • B. When
  • C. Where
  • D. Which
   
   
  • A. volleyball
  • B. tennis
  • C. fishing
  • D. aerobics
  • A. live
  • B. lives
  • C. living
  • D. is living
  • A. does - do
  • B. do - do
  • C. is - doing
  • D. are - doing
 

 

YOMEDIA
1=>1