Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 - How often?

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Phần C do học247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. In
  • B. the
  • C. they
  • D. often go
 • Câu 2:

  • A. She
  • B. to
  • C. market
  • D. one
 • Câu 3:

  • A. usually
  • B. her
  • C. doing
  • D. homework
 • Câu 4:

  • A. are
  • B. never
  • C. to
  • D. school
 • Câu 5:

  • A. go
  • B. to
  • C. about
  • D. time

Được đề xuất cho bạn