ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 - Free time

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho những câu sau.

  .... does she go jogging?

  • A. How often
  • B. How much
  • C. How many
  • D. How old
  • A. at
  • B. for
  • C. in
  • D. on
   
   
  • A. one week
  • B. one a week
  • C. once week
  • D. once a week
  • A. go to the movies
  • B. am going to the movies
  • C. play to the movies
  • D. am playing to the movies
  • A. two weeks
  • B. two time a week
  • C. twice a week
  • D. twice week
 

 

YOMEDIA
1=>1