ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 do HỌC247 biên soạn để củng cố một số điểm kiến thức mới học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  A kilo of rice. What .... would you like?

  • A. anything
  • B. something
  • C. else
  • D. X
  • A. for
  • B. when
  • C. to
  • D. of
   
   
  • A. like
  • B. would like
  • C. want
  • D. would want
  • A. glass
  • B. box
  • C. bottle
  • D. bar
  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. of
 

 

YOMEDIA
1=>1