Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 - At the store

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 Phần A do học247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. help
  • B. to help
  • C. helping
  • D. help to
 • Câu 2:

  • A. are you
  • B. you are
  • C. are they
  • D. they are
 • Câu 3:

  • A. any
  • B. some
  • C. anything
  • D. something
 • Câu 4:

  • A. bowl
  • B. tube
  • C. box
  • D. bottle
 • Câu 5:

  • A. How many
  • B. How much
  • C. What
  • D. How

Được đề xuất cho bạn