ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 - My favourite food

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 10 tiếng Anh lớp 6 phần C do học247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Vegetables, milk and fruits are .... food.

  • A. healthy
  • B. favorite
  • C. care
  • D. danger
  • A. foods
  • B. fruits
  • C. drinks
  • D. vegetables
   
   
  • A. is
  • B. isn't
  • C. are
  • D. aren't
  • A. fruits
  • B. vegetable
  • C. drinks
  • D. flowers
  • A. do
  • B. like
  • C. don't
  • D. don't like
 

 

 

YOMEDIA
1=>1