ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 - How do you feel?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 Phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  .... do you feel, Lan?

  • A. What
  • B. How
  • C. Who
  • D. When
  • A. would you like
  • B. you would like
  • C. you would want
  • D. would you want
   
   
  • A. sit
  • B. sitting
  • C. to sit
  • D. to sitting
  • A. hungry
  • B. full
  • C. tired
  • D. thirsty
  • A. What
  • B. What's
  • C. How
  • D. How's
 

 

YOMEDIA
1=>1