ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - How old are you?

Mời các em đến với một số câu hỏi trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 6 phần C. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Tìm từ khác trong những từ sau

  • A. twenty
  • B. twelve
  • C. eight
  • D. name
  • A. How old are you?
  • B. How old you are?
  • C. I'm eleven.
  • D. How you are?
   
   
  • A. twenty
  • B. eleven
  • C. twelve
  • D. thirteen
  • A. fourteen
  • B. fiveteen
  • C. eleven
  • D. fifteen
  • A. old
  • B. morning
  • C. bingo
  • D. hello
 

 

YOMEDIA
1=>1