Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1: Greetings - Chào hỏi

 • Unit 1: Hello

  Unit 1: Hello
  Bài học Unit 1 phần A - Hello Tiếng Anh lớp 6 giới thiệu các em làm quen với lời chào hỏi mở đầu cho việc học tiếng Anh ở bậc THCS. Các em cố gắng thực hành nhiều theo những chỉ dẫn trong SGK với sự giúp đỡ diễn giải qua phần biên soạn của HỌC247.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: Good morning

  Unit 1: Good morning
  Bài học Unit 1 Lớp 6 Phần B - Good morning hướng dẫn các em thêm một vài câu chào hỏi mở rộng vốn từ làm quen cho các em.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: How old are you?

  Unit 1: How old are you?
  Bài học Unit 1 Lớp 6 Phần C - How old are you? hướng dẫn các em làm quen với số đếm từ 1 đến 20 và mẫu câu hỏi về tuổi.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 1: Grammar - Ngữ pháp
  Bài học Grammar Unit 1 Lớp 6 - Greetings giới thiệu các em làm quen với hình thức động từ tobe cùng với kiến thức cơ bản về đại từ nhân xưng trong tiếng Anh.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 1: Vocabulary - Từ vựng
  Bài học Vocabulary Unit 1 Lớp 6 giới thiệu đến các em những từ mới trong bài. Hi vọng giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu trong quá trình học.

  Xem chi tiết