Hỏi đáp Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 phần Writing

Danh sách hỏi đáp (4 câu):