ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chức năng của ốc tai:

  • A. Kích thích sóng âm và truyền sóng âm
  • B. Thu nhận kích thích sóng âm
  • C. Truyền sóng âm
  • D. Thu nhận kích thích sóng âm và truyền sóng âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chức năng của ốc tai là thu nhận kích thích sóng âm và truyền sóng âm.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON