YOMEDIA
ZUNIA12

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ph.Ăng-ghen - Ngữ văn 11

Bài soạn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác sẽ giúp các em hiểu được ba cống hiến vĩ đại của Các Mác cũng như tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác.

 

1. Tóm tắt nội dung bài học

1.1. Tìm hiểu chung

a. Tác giả Ăng-ghen

 • Friedrich Engels (1820-895).
 • Nhà triết học, nhà lí luận và hoạt động cách mạng, lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới.
 • Quê: ở Bác-men, miền Rê-na-ni (Đức).

b. Các Mác

 • Karl marx (1818-1833)
 • Nhà triết học, nhà lí luận và hoạt động cách mạng, lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Ông sinh trưởng tại vùng

c. Tác phẩm

 • Bài phát biểu được viết sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước mộ của Mác. (Tên bài do người biên soạn đặt
 • Bố cục: 3 phần.

1.2. Đọc hiểu văn bản

 • Bằng lập luận chặt chẽ, kết hợp với biện pháp so sánh tăng tiến, Ăng-ghen đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Mác đối với nhân loại.

2. Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Câu 1. Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

 • Bài điếu văn có thể chia làm 3 phần:
  • Phần 1: (đoạn 1 và 2): Thông báo sự qua đời của Các Mác, một sự tổn thất lớn của nhân loại.
  • Phần 2: (đoạn 3, 4, 5, 6): Đánh giá những cống hiến vĩ đại của Các Mác.
  • Phần 3: (đoạn 7 và câu kết): Bày tỏ sự tiếc thương - khẳng định sự bất tử của Các Mác.

Câu 2. Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại".

 • Những đóng góp của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại":
  • Thứ nhất: tìm ra được quy luật phát triển của loài người (Bản chất của quy luật này: cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc).
  • Thứ hai: tìm ra quy luật giá trị thặng dư.
  • Thứ ba: cống hiến quan trọng hơn cả: sự kết hợp giữa lí luận với thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.
 • ⇒ Các cống hiến của Mác mang tầm vóc khái quát thời đại, mở đường cho thời đại.

Câu 3. Để làm nổi bất tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Biện pháp ấy đã được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

 • Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mac, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (biện pháp tăng tiến): Giống như A… thì B đã… Nhưng không phải chỉ như A mà B còn…:
  • Nhưng không chỉ có thế thôi (Các-Mác còn phát hiện ra giá trị thặng dư)
  • Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Các Mác (trước hết các Mác là một nhà cách mạng…)
 • → Tác dụng: Nói lên tầm vóc vĩ đại của Các-Mác: là một vĩ nhân, là đỉnh cao của thời đại.

Câu 4. Phân tích thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn.

 • Tình cảm, thái độ của Ăng-ghen đối với Mác:
  • Qua bài điếu văn, Ăng-ghen đã gián tiếp thể hiện sự ngợi ca đối với những đóng góp của Mác cho nhân loại.
  • Nhấn mạnh sự bất tử của Mác.
  • Bày tỏ niềm tiếc tương vô hạn trước sự ra đi của Các Mác.
 • → Lời cầu nguyện của Ăng-ghen dành cho Mác: "Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi".

Câu 5. Anh (chị) hiểu như thế nào về ý kiến: […] Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả?

 • Ý kiến: […] Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù đối địch nào riêng cả, bởi:
  • Mục tiêu phê phán, đấu tranh suốt đời Mác là chủ nghĩa tư bản, là tư tưởng, học thuyết phản động, duy tâm, bất công xã hội chứ không phải một cá nhân cụ thể nào.
  • Những cống hiến của Mác mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.
 • → Lời khẳng định của Ăng-ghen như một lời cầu nguyện dành cho Mác.

Ngoài ra, để nắm kĩ hơn những kiến thức cần đạt về văn bản này, các em có thể tham khảo thêm Bài giảng Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

3. Một số bài văn mẫu về bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Các Mác, trong đó ông đã đánh giá cao cống hiến to lớn của Mác và biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất lớn không bù đắp được này. Để nắm vững kiến thức và viết bài văn phân tích, cảm nhận về văn bản này, các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu dưới đây:

4. Hỏi đáp về bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF