Hỏi đáp về Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Ngữ văn 11

Danh sách hỏi đáp (3 câu):

 • Nguyễn Lê Tín

  Viết bài văn từ 10-12 câu....

  Trung thực

  Lễ phép

  Đoàn kết.

  ( giúp mình với bạn ơi, sắp kt rồi mà rỗng không...)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu

  tìm ý và trả lời câu hỏi : vì sao trong cuộc sống con người phải cần có lòng dũng cảm

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Có ý kiến cho rằng: “Con người từng ngày thay đổi công nghệ nhưng chính công nghệ cũng đang thay đổi cuộc sống của con người”.

  Viết bài văn nghị luận bàn về ý kiến trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy