YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm của Công xã Pari là gì? 

  • A. Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.
  • B. Phải liên minh với nông dân.
  • C. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF