YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm của Công xã Pari là gì? 

  • A. Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.
  • B. Phải liên minh với nông dân.
  • C. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON