YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhân dân Pa ri bầu Hội Đồng Công xã

  • A. 26/3/1872
  • B. 26/4/1871
  • C. 27/3/1871
  • D. 26/6/1871

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF