ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỉ XIX, yêu cầu đặt ra đó là? 

  • A. Thực hiện chính sách đóng cửa tránh sự xâm nhập từ bên ngoài
  • B. Cải cách Duy Tân đất nước
  • C. Thay đổi chế độ xã hội
  • D. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22050

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON