YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian nào? 

  • A. Từ năm 1884 đến 1913.    
  • B. Từ năm 1885 đến 1895.
  • C. Từ năm 1885 đến 1913.     
  • D. Từ năm 1884 đến 1895

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21804

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON