ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 58 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 58 sách GK Sử lớp 8

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đảng Quốc đại: thành lập năm 1885, là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.

Mục tiêu đấu tranh:

  • Từ năm 1885 đến 1905, Đảng quốc đại theo đường lối ôn hòa, dựa vào Anh I để phát triển đất nước.
  • Từ năm 1905. xuất hiện phái cấp tiến do Ti-lắc lãnh đạo chủ trương đấu tranh vũ trang lật đổ sự thống trị của Anh.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 58 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON