YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 29 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 29 SBT Lịch Sử 8

Hãy so sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái "Ôn hoà" và "Cấp tiến” trong Đảng Quốc đại Ấn Độ.
 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Phái "Ôn Hoà": Chủ chương thoả hiệp, chỉ yêu cầu chính phủ Anh cải cách.

- Phái "Cấp Tiến": Phản đối thái độ thoả hiệp của phái "Ôn Hoà", đòi phải có thái độ kiên quyết chống Anh, giành độc lập dân chủ.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 29 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON