YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 29 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 3 trang 29 SBT Lịch Sử 8

Qua bảng thống kê dưới đây, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả của nó đối với đất nước này.

Giá trị lương thực xuất khẩu

Số người chết đói

Năm

Số lượng

Năm

Số lượng

1849

858 000 livrơ

1825 - 1850

400000

1858

3 800 000 livrơ

1850 - 1875

5000000

1901

9 300 000 livrơ

1875 - 1900

15000000

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

* Nhận xét về chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ:

- Quan sát bảng số liệu ta thấy: giá trị lương thực xuất khẩu của Ấn Độ tăng nhanh qua các năm. Đồng nghĩa với mức độ vơ vét lương thực Ấn Độ của Anh cũng tăng nhanh.

- Thực dân Anh chủ yếu vơ vét lương thực ở Ấn Độ để phục vụ cho nhu cầu của chính quốc.

* Hậu quả:

- Chính sách vơ vét lương thực trên đã làm cho hàng nghìn người dân Ấn Độ chết đói, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, cực khổ.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 29 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON