Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 23 Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nước ta bị nhà Đường đô hộ năm nào? 

  • A. 68
  • B. 168
  • C. 618
  • D. 806
 • Câu 2:

  Dưới thời nhà Đường, Giao Châu đổi thành

  • A. Phủ đô hộ
  • B. Đông Dương Đô hộ phủ
  • C. An Nam đô hộ phủ
  • D. Đường phủ
 • Câu 3:

  Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu: 

  • A. Cửa sông Tô Lịch
  • B. Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội
  • C. Việt Trì - Phú Thọ
  • D. Tống Bình - Hà Nội
 • Câu 4:

  Dưới thời Đường, ngoài thuế khóa, cống nạp sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp

  • A. Sừng tê
  • B. Ngọc Trai
  • C. Đồi mồi
  • D. Qủa vải mỗi mùa vụ đến
 • Câu 5:

  Mai Thúc Loan xưng đế dân thường gọi tên thân thuộc là: 

  • A. Vua Mai
  • B. Vua Hắc Đế
  • C. Mai Hắc Đế
  • D. Vua Đế
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn