YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 28 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 28 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Xung quanh ta có nhiều chất khác nhau. Mỗi chất có những tính chất đặc trưng nào để phân biệt chất này với chất khác?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

- Mỗi chất có những tính chất nhất định

- Ta dựa vào tính chất vật lý, tính chất hóa học để phân biệt.

Lời giải chi tiết

Mỗi chất có những tính chất đặc trưng riêng, để phân biệt chất này với chất khác ta dựa vào:

+ Tính chất vật lý: trạng thái (rắn, lỏng, khí), màu, mùi vị, tan hay không tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt ...

+ Tính chất hóa học: Sự biến đổi của một chất tạo thành chất mới

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 28 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON