YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi 2 mục 2 trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi 2 mục 2 trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Kẻ bảng 51.1 ra Phiếu học tập. Ghi các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã chọn ở câu 1 và đánh dấu “X” vào các cột thích hợp trong bảng. Ví dụ, biện pháp a) đã được đánh dấu “X” vào các cột mô tả tương ứng để minh họa.

Bảng 51.1

Biện pháp

Tiết kiệm điện

Tiết kiệm nước

Tiết kiệm nhiên liệu

Dùng nguồn năng lượng tái tạo

a)

x

?

x

x

b)

?

?

?

?

?

?

?

?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hướng dẫn giải

Sử dụng lý thuyết năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

Lời giải chi tiết

Biện pháp

Tiết kiệm điện

Tiết kiệm nước

Tiết kiệm nhiên liệu

Dùng nguồn năng lượng tái tạo

a)

x

?

x

x

b)

x

?

x

?

c)

x

?

x

x

d)

x

?

x

?

e)

x

?

x

?

h)

?

x

?

x

i)

x

x

x

?

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi 2 mục 2 trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON