YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi 1 mục 1 trang 160 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi 1 mục 1 trang 160 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã được học để phân tích và trả lời.

Lời giải chi tiết

Khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi 1 mục 1 trang 160 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON