YOMEDIA
NONE

Giải bài 4.1 trang 8 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 4.1 trang 8 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Hệ thống phóng đại của kính hiển vi bao gồm

A. Thị kính, vật kính.

B. Chân kính, thân kính, bàn kính, kẹp giữ mẫu.

C. Ốc to (núm chỉnh thô), óc nhỏ (núm chỉnh tinh).

D. Đèn chiếu sáng, gương, màn trắng sáng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.1

Hướng dẫn giải

Cấu tạo của một kính hiển vi:

+ Thị kính (kính để mắt vào quan sát) có ghi 5x, 10x,…

+ Đĩa quay gắn các vật kính.

+ Vật kính (kính sát với vật cần quan sát.

- Ốc điều chính gồm: Ốc to và ốc nhỏ.

- Bàn kính: nơi đặt tiêu bản để quan sát, có kẹp giữ.

- đèn chiếu sáng, thân kính, chân kính làm giá đỡ các bộ phận.

Lời giải chi tiết

Hệ thống phóng đại của kính hiển vi bao gồm thị kính, vật kính.

Đáp án: A

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 4.1 trang 8 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON