YOMEDIA
NONE

Giải bài 22.2 trang 37 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 22.2 trang 37 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Hoàn thành các quá trình sống sơ bản còn thiếu ở cột A và nối với nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.2

Hướng dẫn giải

Cơ thể là một cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản:

- Cảm ứng và vận động: Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.

- Dinh dưỡng: Quá trình lấy thức ăn, nước.

- Sinh trưởng: Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.

- Sinh sản: Quá trình tạo ra con non.

- Hô hấp: Quá trình lấy oxygen và thải cacbon dioxide thông qua hoạt động hít vào, thở ra.

- Bài tiết: Quá trình loại bỏ các chất thải.

Lời giải chi tiết

- Cảm ứng vận động – Qúa trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.

- Sinh sản – Qúa trình tạo ra con non.

- Bài tiết – Quá trình loại bỏ các  chất thải.

- Sinh trưởng – Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.

- Hô hấp – Quá trình lấy oxy gen và thải carbon dioxide thông qua hoạt động hít vào, thở ra.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 22.2 trang 37 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON