ADMICRO

Phạm Nguyễn Huỳnh's Profile

Phạm Nguyễn Huỳnh

Phạm Nguyễn Huỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 88
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 9 Tổng kết chương 1 Quang Học) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 7 Đoàn kết, tương trợ) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 5 Yêu thương con người) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 8 Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hóa học thông thường) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 8 Gương cầu lõm) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 mới - Communication) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 mới - A Closer Look 2) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11 Sán lá gan) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 12 Đời sống kinh tế, văn hoá) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Nguyễn Huỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước) (+3đ) Cách đây 1 tháng
ADMICRO

 

ON