YOMEDIA

dang chien's Profile

dang chien

dang chien

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • dang chien đã đặt câu hỏi: trắc ngiệm Cách đây 2 tháng

  Câu 1)Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

  A. CuO; Fe2O3; SO2; CO2

  B. CaO; CuO; CO; N2O5

  C. SO2; MgO; CuO; Ag2O

  D. CO2; SO2; P2O5; SO3

   

  Câu 2) Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

  A. CuO; Fe2O3; SO2; CO2

  B. CaO; CuO; CO; N2O5

  C. CaO; Na2O; K2O; BaO

  D. SO2; MgO; CuO; Ag2O

   

  câu 3) Dãy oxit vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

  A. Al2O3; ZnO; PbO2; Cr2O3

  B. Al2O3; MgO; PbO; SnO2

  C. CaO; FeO; Na2O; Cr2O3

  D. CuO; Al2O3; K2O; SnO2

  Các bạn giải thích vì sao luôn nha mình cảm ơn nhiều nhiều

  nhớ giải thích luôn nha mãi yêu

Điểm thưởng gần đây (1)

 • dang chien: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng