YOMEDIA

Kim Ngân's Profile

Kim Ngân

Kim Ngân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Kim Ngân đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 Cách đây 4 năm

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

 • Kim Ngân đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 Cách đây 4 năm

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

 • Kim Ngân đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 Cách đây 4 năm

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

 • Kim Ngân đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 Cách đây 4 năm

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

 • Kim Ngân đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 Cách đây 4 năm

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

 • Kim Ngân đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 Cách đây 4 năm

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

 • Kim Ngân đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 Cách đây 4 năm

  Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON