Nguyễn thị lan's Profile

Nguyễn thị lan

Nguyễn thị lan

05/09/1987

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn thị lan đã đặt câu hỏi: Mình hỏi bài vật lý 8 Cách đây 4 tháng

     Một người đi từ A đến B . Biết quãng đường AB dài 100km , cứ 15 phút thì nghỉ 5 phút . 15 phút đầu đi với vận tốc  v1 =10km/h, các 15 phút tiếp theo đi tiếp với vận tốc 2v1 , 3v1 , 4v1 , 5v1.............đến lần thứ k có v là kv1 .

    a) Tính vận tốc trung bình .

    b) Tính thời gian đi hết quãng đường AB